Warmtenet Harderwijk, Kade 05

Telefoon: 088 -116 58 02
E-mail: vragen@inwarmte.nl

 

 

Vraag en antwoord

Over het netwerk/ over mijn aansluiting

Op wat voor soort lokaal netwerk bent u aangesloten?

Uw woning is aangesloten op een modern warmte- en koudenet dat restwarmte van de nabijgelegen rioolzuiveringsinstallatie gebruikt. Het warmte- en koudenet is zo ontworpen dat er in de toekomst ook andere bronnen kunnen worden ingezet én dat buurten in de omgeving kunnen worden aangesloten.

Welke partijen zijn betrokken?

Om uw woning comfortabel te verwarmen en koelen zijn veel verschillende partijen betrokken.

Warmtenetwerk: Warmtenet Harderwijk en Firan

Bronwater vanuit het riool (effluent): Waterschap Vallei en Veluwe

Leverancier: InWarmte Projecten III BV

Garantie van uw warmtepomp: Van Wijnen met installateur Breman

Voor vragen kunt u altijd contact met InWarmte opnemen via: 088-1165802 of vragen@inwarmte.nl.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Voor de centrale levering van bronwarmte en -koude is InWarmte verantwoordelijk. U mag ons benaderen bij vragen over techniek, eventuele storingen of administratieve vragen. Wij zorgen er op onze beurt voor dat de overige partners die voor deze levering nodig zijn worden gecontacteerd. Onze verantwoordelijkheid loopt tot en met de afleverset in uw woning.

De warmtepomp welk is aangesloten op de hierboven weergegeven afleverset is onderdeel van uw woning. U bent dus zelf eigenaar van de warmtepomp en zelf verantwoordelijk om deze te onderhouden. Ook de vloerverwarming, thermostaat of overige zaken in uw woning zijn uw eigen verantwoordelijkheid. In het eerste jaar na oplevering van uw woning heeft u garantie op de werking van de warmtepomp, daarvoor kunt u Van Wijnen of diens installateur Breman contacteren.

De demarcatie:

Onderhoud

Wanneer vindt er onderhoud plaats?

Voor een betrouwbare warmtevoorziening is onderhoud aan het warmtenetwerk nodig. Van preventief onderhoud merkt u meestal niets. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat er door onderhoud een tijdelijke warmteleveringsonderbreking plaats zal vinden. In dat geval wordt u daar van tevoren over geïnformeerd.

Wat kunt u doen tijdens onderhoudswerkzaamheden?

Indien u tijdens onderhoudswerkzaamheden te maken gaat krijgen met een tijdelijke warmteleveringsonderbreking zullen wij u hier tevoren over informeren, zodat u tijdig eventuele maatregelen in huis kunt nemen.

Storingen

Een storing melden?

Indien er sprake is van een storing van de warmtelevering is het belangrijk om eerst te kijken of het een storing in uw warmtepomp of aansluiting betreft. Een storing in uw warmtepomp moet u zelf (eventueel met garantiepartner Van Wijnen of Breman) oplossen.

Alle storingen aan warmtepompen kunnen worden gemeld bij Breman woningbeheer 0900 8212174

Voor een storing in de levering van bronwarmte- en koude kunt u contact opnemen met InWarmte via: 088-1165802 of vragen@inwarmte.nl. Twijfelt u over de storing? Dan is het handig om eerst navraag te doen bij de onderhoudspartij van uw warmtepomp en/of navraag te doen bij uw buren. Als het een centrale storing in het bronnet betreft zullen uw buren hier ook last van hebben!

Wat gebeurt er bij een storing?

Warmtelevering via een warmte- en koudenet is even betrouwbaar als de levering van aardgas. In geval van een storing wordt direct de back-up voorziening ingeschakeld.

Alle storingen aan warmtepompen kunnen worden gemeld bij Breman woningbeheer
0900 8212174
Storingsregistratie

Bekende storingen worden hier gepubliceerd:

 

Heb je een vraag of opmerking?

Neem contact met ons op!

Contact